Vilkår og betingelser

1. VILKÅR OG BETINGELSER HOS SNOWMINDS

1.1. Om Snowminds ApS
Hos Snowminds ApS (CVR. 34621950, Refshalevej 151 1, 1432 København K, Danmark, e-mail: [email protected]) kan du som kunde købe rejser og rejseydelser med følgende betingelser:

1.2. Vilkår og betingelserne
Snowminds ApS’ Vilkår og betingelser er delt op i 2 dele:

  1. Standard vilkår og betingelser, som omfatter alle rejser.

  2. Udvidede vilkår og betingelser, som skal læses i forlængelse af “Standard vilkår og betingelser” og træder i kraft på de rejser, hvor jobformidling og/eller uddannelse er en del af pakken.

2.0 STANDARD VILKÅR OG BETINGELSER

2.1 Bestilling
Din bestilling foretages via telefon, e-mail eller vores hjemmeside. Bestillingen er bindende, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse. Ved bestilling accepterer du vores vilkår og betingelser.

Efter bestilling fremsendes et rejsebevis. Rejsebeviset skal læses grundigt igennem for at undgå misforståelser og fejl i forbindelse med bestillingen. Har du spørgsmål eller er der fejl i din bestilling bedes du straks henvende dig til Snowminds ApS.

Du skal være mindst 15 år for at handle på vores hjemmeside, medmindre andet er angivet under produktet på vores hjemmeside. Ved køb hos Snowminds ApS bekræfter du, at du er 15 år eller derover. Samtidig accepterer du vores betingelser og politikker, herunder ophavsretlige vilkår og privatlivspolitik. Vær opmærksom på, at for at foretage en rejse med Snowminds ApS, skal du som udgangspunkt være fyldt 18 år ved afrejsetidspunkt, medmindre andet er angivet under produktet på vores hjemmeside.

2.2 Prisen
Prisen indeholder alle ydelser, som skriftligt er aftalt og som fremgår af rejsebeviset. Alle andre udgifter som fx udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer, deltagelse på team events og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret og omkostninger af sådan karakter påhviler køber.

2.3 Betaling og depositum
For rejser skal depositum på 6.000 kr per person betales indenfor 7 dage efter bestilling. Depositumet er to-delt, da der først betales et beløb på 1.500 kr. og herefter 4.500 kr. Såfremt du har tilkøbt forsikringer til din bestilling, skal disse også betales indenfor 7 dage. Restbeløbet skal være Snowminds i hænde 60 dage før afrejse for rejser i EU og 90 dage før afrejse for rejser afviklet udenfor EU. Ved bestilling senere end 60 dage før afrejse for rejser i EU og 90 dage for rejser udenfor EU skal rejsens samlede pris betales straks, medmindre andet er aftalt. Overholdes betalingsbetingelserne ikke har Snowminds ApS ret til at annullere rejsen uden varsel.

Betaling foregår via bankoverførsel eller betaling med kreditkort. Ved betaling med bankoverførsel bedes du overføre pengene til følgende konto:

Jyske Bank A/S
Reg.: 5015
Kontonummer.: 0001385510

Husk at notere dit ordrenummer i forbindelse med overførslen.

Ved betaling med betalingskort trækkes beløbet straks på dit betalingskort ved gennemført bestilling. Snowminds ApS’ betalingssystem fungerer gennem den godkendte udbyder Epay.dk.

2.3.1 Depositum ved skiferier

Ved accept af tilbuddet betales et depositum på 40% af rejsens samlede pris. Ved bestilling senere end 60 dage før afrejse for rejser i EU og 90 dage for rejser udenfor EU skal rejsens samlede pris betales straks, medmindre andet er aftalt. Overholdes betalingsbetingelserne ikke har Snowminds ApS ret til at annullere rejsen uden varsel.

Snowminds ApS’ internethandel er godkendt og certificeret hos Swedbank og Nets. Du kan benytte Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Afhænigigt af det benyttede betalingskort, vil der blive pålagt et gebyr i forbindelse med transaktionen. Snowminds ApS gør opmærksom på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalinger.

2.4 Ændringer og afbestilling

Snowminds ApS kan kontaktes, såfremt du ønsker at ændre noget i din bestilling. Alle ændringer skal bekræftes skriftligt af Snowminds ApS for at være gyldige. Ved ændring tidligere end 60 dage før afrejse for rejser indenfor EU og 90 dage før afrejse for rejser udenfor EU opkræves et ændringsgebyr på 850 kr. pr. ændring + prisen for de merudgifter, som ændringen medfører. Ønsker du at ændre til en rejse, som er billigere end den oprindelige rejse, kan der ikke ske refusion. Hvis du ønsker at foretage ændringer senere end 60 dage før afrejse for en rejse inden for EU, eller 90 dage for en rejse uden for EU, betragtes dette som en afbestilling, hvorefter en ny booking kan foretages.

Særligt vedr. ændring af flybilletter.
Har du købt en flybillet gennem Snowminds ApS og ønsker at ændre denne, vil der uanset hvornår ændringen foretages altid være et ændringsgebyr. Ændringsgebyret består af 850 kr + gebyrer fra flyselskabet og eventuel merpris for flybilletten.

Såfremt Snowminds ApS inden afrejse aflyser rejsen, skal køber hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Snowminds ApS ikke vil kunne levere de aftalte ydelser. I tilfælde af, at Snowminds ApS aflyser rejsen, uden at det skyldes købers egne forhold, har køber ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt

2.5 Afbestilling

For rejser indenfor EU:
Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag har Snowminds ApS ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved afbestilling senere end 21 dage før det på rejsebeviset anførte afrejsetidspunkt bortfalder købers ret til nogen form for tilbagebetaling. Dette gælder også ved fx. for sent fremmøde eller ved udeblivelse uden afbestilling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen, hvormed resten af rejsen ikke kan indfries.

Ved afbestilling i tilfælde hvor der er tale om flyvning med rutefly og Snowminds ApS hverken helt eller delvist kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har Snowminds ApS ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum og eventuelle betalte gebyrer.

For rejser udenfor EU:
Ved afbestilling senest 90 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved afbestilling senere end 90 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag har Snowminds ApS ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

Ved afbestilling senere end 21 dage før det på rejsebeviset anførte afrejsetidspunkt bortfalder købers ret til nogen form for tilbagebetaling. Dette gælder også ved fx. for sent fremmøde eller ved udeblivelse uden afbestilling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen, hvormed resten af rejsen ikke kan indfries.

Ved afbestilling i tilfælde hvor der er tale om flyvning med rutefly og Snowminds ApS hverken helt eller delvist kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har Snowminds ApS ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum og eventuelle betalte gebyrer.

2.6 Forsikring
Du har som kunde ansvaret for at sikre, at du er dækket af en rejseforsikring under rejsen og dermed lever op til kravet. Snowminds ApS kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for personskade, tingskade, dødsfald, skade forvoldt på andre eller nogen anden form for skade eller tab der måtte opstå i forbindelse med afvikling af rejsen.

Afbestillingsforsikring:

Du kan ved køb af en rejse hos Snowminds ApS tegne en afbestillingsforsikring, som tegnes via Europæiske A/S. Afbestillingsforsikringen på 6,25 % af rejsens pris beskytter rejsedeltageren mod tab ved sygdom. Afbestillingsforsikringen gælder som forsikring i tilfælde af: Alvorlig akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestilling, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre, søskende eller dokumenteret samboende samlever. I sådanne tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke afbestillingsgarantien samt udgifter til lægeerklæring.

Denne regel forudsætter, at afbestillingen foretages før afrejsetidspunktet, og at der uden ugrundet ophold indsendes attest fra en læge. Europæiske A/S forbeholder sig retten til for egen regning at kontrollere tilstedeværelsen af den påberåbte sygdom gennem egen læge. Bemærk at allerede kendte sygdomme ved bestillingstidspunktet ikke er dækket.

Du kan læse hele afbestillingspolicen via dette link: Europæiske afbestillingsforsikring. 

Rejseforsikring:
Når du rejser med Snowminds er det et krav, at du har en rejseforsikring der dækker dig under hele din rejse. Det er det, så vi ved at du er sikret, hvis uheldet skulle ske mens du er afsted! Snowminds ApS gør opmærksom på, at skisport er en farlig sport og skirejser ikke altid er dækket af almindelige rejseforsikringer. Du bedes derfor henvende dig til dit forsikringsselskab for at sikre, at du er tilstrækkeligt dækket. I visse tilfælde kan du bestille en rejseforsikring hos Snowminds ApS, som leveres i samarbejde med Dansk Rejseforsikring. Det vil til enhver tid være de gældende forsikringsbetingelser fra Dansk Rejseforsikring der er gældende.

Du har som kunde ansvaret for at sikre, at du er dækket af de relevante forsikringer på din rejse. Snowminds ApS kan bistå ved rådgivning, men på intet tidspunkt stilles til ansvar for personskade, tingskade, dødsfald, skade forvoldt på andre eller nogen anden form for skade eller tab der måtte opstå i forbindelse med afvikling af rejsen. Typisk afregnes en provision til Snowminds ApS i forbindelse med bestilling af forsikringer. Har du spørgsmål til forsikringer eller bestilling af disse kan Snowminds ApS’ personale kontaktes.

Du kan læse meget mere om de forskellige muligheder lige her på: Dansk Rejseforsikring.

2.7 Transport og bagage
Transport foregår enten med bil, bus, fly eller tog. De nøjagtige tidspunkter får du oplyst på rejsebeviset eller via e-mail inden afrejse.

Af hensyn til plads og sikkerhed må der under transporten maksimalt medbringes det antal kufferter, som er anført på rejsebeviset. Bagage herudover vil blive afvist. Rejser du med bus, skal du selv sørge for, at bagagen kommer med bussen. Rejser du med fly skal du følge retningslinjerne udstukket af flyselskabet.

Snowminds ApS kan ikke drages til ansvar for mistet eller beskadiget bagage under transporten. Snowminds ApS har på ingen måde ansvar for transport og evt. tabt rejse, som kunden selv står for.

2.8 Indkvartering og forplejning
Ved ankomst til destination står hotelværelse/lejlighed til rådighed i løbet af eftermiddagen afhængigt af destinationen. Ved kvartpension er den første spisning om morgenen dagen efter ankomst. Ved halvpension og fuldpension er første spisning om aftenen på ankomstdagen. Ved kvartpension, halvpension og fuldpension er den sidste spisning om morgenen på dagen for afrejse.

Ved afrejse skal hotelværelse/lejlighed forlades om formiddagen på afrejsedagen. Det nøjagtige tidspunkt vil du få oplyst umiddelbart før hjemrejse  

2.9 Vejr- og Sneforhold

På grund af vejrets uforudsigelighed kan Snowminds ikke holdes ansvarlige for sneforholdene på din destinationsskisportssted. Vi bestræber os på at være så ærlige som muligt og give dig en rimelig forventning om, hvad du kan forvente baseret på både vores erfaring og forholdene i de seneste år. Dog kan fortiden ikke forudsige fremtiden. Som sådan er Snowminds derfor ikke ansvarlige for eventuelle forstyrrelser, gener eller skuffelser, der kan opstå som følge af mindre optimale sneforhold.

2.10 Dit ansvar

Du er forpligtet til at overholde retningslinjer udstukket af Snowminds ApS og disses repræsentanter. Du er forpligtiget til at møde rettidigt på af- og hjemrejsested og til at respektere samtlige regler og ordensbestemmelser, der udstikkes af Snowminds ApS eller deres partnere så som busselskab, hotel, uddannelsesinstitution eller lignende. Sker dette ikke forbeholder Snowminds ApS sig retten til at opkræve den totale pris, samt at udelukke deltageren fra rejsen, hvorefter rejsedeltageren må foretage ophold og hjemrejse for egen regning.

Som allerede nævnt forudsætter deltagelsen i den aktuelle rejse, at du er bekendt med de givne oplysninger, herunder oplysninger fra rejsebevis, rejseplaner og evt. praktiske oplysninger om rejselandet. Samtidig forventes du at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen.

Du er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer på plads inden afrejse.  Oplysninger udover hvad der er givet af Snowminds ApS, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Du skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas. Du er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.

Du bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Deltagelse på arrangementer sker på eget ansvar.

Du er forpligtet til inden afrejse at være opsøgende og afklare evt. tvivlsspørgsmål vedr. rejsen. Vurderer du, at noget er uklart i forholdene inden afrejse, forpligter du dig strakts til at henvende dig til Snowminds ApS for at sikre dig en skriftlig redegørelse

2.11 Snowminds ApS’ forpligtelse

Snowminds ApS er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsebeviset og hjemmesiden. Snowminds ApS kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt køber inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt du har lavet nogle særlige aftaler med Snowminds ApS, som afviger fra de på hjemmesidens anførte vilkår, er disse kun gyldige, hvis de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan skriftligt dokumenteres.

Snowminds ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt rejsen eller dele af rejsen ikke kan gennemføres eller udnyttes pga. udefra kommende omstændigheder som fx force majeure situationer, vejrforhold eller lignende, som Snowminds ApS med passende omhyggelighed ikke kunne have forudset og som ligger udenfor Snowminds ApS’ kontrol. Drejer spørgsmålet sig om job eller uddannelse, som led i rejsen, reguleres dette under “Udvidede vilkår og betingelser” herunder.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Snowminds ApS kan ikke gøres ansvarlig for, at rejsen ikke kan gennemføres eller ikke lever op til forventningerne som resultat af fx lukket skiområde pga. for lidt eller meget sne, blæst, lavinefare eller lignende.

Ski- og snowboardløb er en farligt sport. Alt ski- og snowboardløb sker derfor på eget ansvar. Snowminds ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som sker mens du står på ski eller snowboard.

2.12 Flyselskabers ansvar

Transport med fly er undergivet bestemmelserne i Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Ved passagerbefordring udført af dansk luftfartsselskab er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven fastsatte ansvarsgrænse. Denne udgør for tiden ca. kr. 800.000 pr. passager og ca. kr. 150 pr. kg. indskrevet rejsegods.

Ved mistet eller beskadiget bagage under flytransporten skal der straks reklameres over for luftfartsselskabets repræsentant. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelsen af beskadiget rejsegods. Ved bortkomst eller forsinkelse gælder en frist på 21 dage.

2.13 Reklamationer

Skulle der mod forventning være fejl eller mangler ved rejsen skal dette meddeles Snowminds ApS rejseansvarlig på stedet inden rimelig tid efter at den rejsende har opdaget manglen. Kunden bedes henvende sig til Snowminds ApS’ repræsentant på rejsen, skrive til [email protected] eller ringe til 28 99 35 99. Snowminds ApS skal jf. lovgivningen om pakkerejser have mulighed for at udbedre fejlen på destinationen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Hvis evt. fejl og mangler ikke kan udbedres på destinationen skal kunden skriftligt henvende sig til Snowminds ApS på [email protected] ved hjemkomst, dog senest efter 2 uger.

2.14 Forbehold for trykfejl

Snowminds ApS tager forbehold for trykfejl i katalog, rejsebevis,  hjemmeside og alle andre medier, hvor Snowminds ApS produkter markedsføres. Snowminds kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som Snowminds ApS linker videre til eller fortæller om.

3.0 UDVIDEDE VILKÅR OG BETINGELSER

Snowminds ApS’ “Udvidede vilkår og betingelser” skal læses og accepteres i forlængelse af Snowminds ApS’ “Standard vilkår og betingelser”. Snowminds ApS’ “Udvidede vilkår og betingelser” træder i kraft, såfremt du har bestilt en rejse, hvor jobformidling og/eller uddannelse er en del af pakken.

3.1 Ansøgning og bestilling
Da vi hos Snowminds ApS arbejder med jobgaranti forbeholder vi os retten til først efter et rekrutteringsforløb at give den rejsende en endelig bekræftelse på bestillingen. Skulle det ske at den rejsende efter dette forløb ikke af Snowminds får anvist en plads på en skiskole vil den rejsende få tilbagebetalt fuldt depositum.

3.2 Jobgaranti
Snowminds ApS giver dig jobgaranti hos en skiskole i udlandet. Jobgarantien betyder, at vi garanterer dig en ansættelse hos en skiskole i udlandet, såfremt du har bestået din instruktøruddannelse hos Snowminds ApS. Skiskolen vil udstikke ansættelsesvilkår og definere omfanget af arbejdet på skiskolen. Ansættelsesvilkårene, så som arbejdstid, aflønning, bolig, liftkort og forsikringsforhold kan variere fra skiskole til skiskole, og er alene et forhold mellem dig som instruktør og skiskolen. Snowminds ApS er således ikke arbejdsgiver og kan ikke garantere et fast antal timer på skiskolen eller stilles til ansvar for manglende indfrielse af forventninger i forbindelse med fx arbejdstimer, aflønning eller andet der relaterer sig til ansættelsesforholdet.

Skulle det ske, at du ikke består instruktøruddannelsen bortfalder jobgarantien og Snowminds ApS er således ikke forpligtet til at tilbyde dig ansættelse hos en skiskole. Du skal selv arrangere og afholde alle omkostninger der måtte opstå som følge af, at du ikke består instruktøruddannelsen.

Har du spørgsmål til jobgarantien kan du altid henvende dig til [email protected].

3.3 Transport
Alt transport før, under, og efter dit arbejdsophold i udlandet, planlægges for egen regning og er ikke inkluderet i prisen, medmindre dette er nævnt specifikt i rejseopslaget.

3.4 Skiudstyr og skitøj
På instruktøruddannelsen skal du selv have skitøj og skiudstyr med. Når du er kommet i arbejde hos din skiskole får du udleveret en skilæreruniform, som du skal undervise i. Skiudstyr – ski, snowboard, hjelm, rygskjold – skal du selv medbringe.

3.5 Praktiske forhold på destinationen
Ansættelsesvilkår og spørgsmål hertil er alene en sag mellem dig som instruktør og skiskolen. Snowminds ApS forsøger at videregive retningslinjer udstukket af skiskolen på bedste vis, men kan ikke stilles til ansvar herfor.

Lønnen er individuel fra skiskole til skiskole, og du aftaler løn- og arbejdsvilkårene direkte med skiskolen. Skiskolerne stiller bolig til rådighed på destinationen. Boligforholdene varierer fra skiskole til skiskole. Hos nogle skiskoler indgår boligen, liftkort og uniform som en fast del af lønnen, mens man andre steder skal betale et beløb for dette. Har du spørgsmål til de nøjagtige løn- og boligforhold, skal du henvende dig hos din skiskole/arbejdsgiver.

Såfremt Snowminds køber et sæsonliftkort til din destination, som en del af dit kursus, fx et Salzburger Super Ski Card, bortfalder skiskolens normale retningslinier for liftkort, da skiskolen og Snowminds i fællesskab finansierer dit liftkort.

3.6 Forsikring
Det er dit ansvar at undersøge og købe de nødvendige forsikringer i forbindelse med din rejse. For at være fuldt dækket anbefaler vi, at du blandt andet rådfører dig hos dit forsikringselskab vedr. følgende forhold:

  1. Ski- og Snowboardløb er en farlig sport, som ikke altid falder ind under almindelige rejseforsikringer
  2. En ski- og snowboardlæreruddannelsen er normalt ikke dækket af almindelige rejeforsikringer.
  3. Som ansat i udlandet kan dit ophold variere fra 14 dage til 6 måneder. Opholdet er derfor væsentligt længere end almindelige rejser.

Det er et krav for deltagelse på Snowminds ApS rejser at have en dækkende rejseforsikring.

3.7 Skilæreruddannelsen
Instruktøruddannelsen afvikles i samarbejde med forskellige instruktørforbund herunder fx Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband (SBSSV), Canadian Association of Snowboard Instructors (CASI) og Canadian Ski Instructors’ Alliance (CSIA). Under uddannelsen vil du både få praktisk og teoretisk undervisning på engelsk eller tysk. Uanset forbund er det et mål med uddannelsen, at du vil være officielt certificeret instruktør efter beståelse af kurset og være klar til at undervise begyndere og lettere øvede ski- og/eller snowboardere efter bestået uddannelse.

Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for fejl, klager og reklamationer i forbindelse med den konkrete afvikling af instruktøruddannelsen. Sådanne kan udelukkende rettes mod, og søges godtgjort hos det pågældende instruktørforbund.

3.8 Dit ansvar
Det er dit eget ansvar at være velforberedt til instruktøruddannelsen og have et tilstrækkeligt sprog og skiniveau. Snowminds ApS kan på ingen måde stilles til ansvar for ikke-bestået uddannelse og dermed bortfaldelse af jobmulighed.

3.9 Snowminds ApS’ forpligtigelse
Snowminds ApS hjælper dig med at blive uddannet ski- og/eller snowboardinstruktør, og med at finde en arbejdsgiver i udlandet. Det betyder, at du ikke er ansat hos Snowminds ApS, men at Snowminds ApS formidler kontakten mellem dig, som ønsker at blive ski- og/eller snowboardinstruktør, skilæreruddannelsen og skiskolerne.

Snowminds ApS har således intet ansvar som arbejdsgiver. Det betyder også, at alt ansvar som Snowminds ApS måtte have for den enkelte instruktør eller dennes sæson ophører efter endt uddannelse.  Snowminds ApS kan ikke gøres ansvarlig, såfremt dit arbejdsophold eller dele af dit arbejdsophold ikke kan gennemføres eller udnyttes pga. udefra kommende omstændigheder så som manglende sne, gæster, skiskolens konkurs, svigtende salgsaktiviteter eller andre forhold der påvirker skiskolen, som Snowminds ApS med passende omhyggelighed ikke kunne have forudset eller som ligger udenfor Snowminds ApS’ kontrol.

Uoverensstemmelser, uindfriede forventninger og/eller tvister er alene et forhold i mellem dig, skilæreruddannelsen og/eller den pågældende skiskole. Snowminds ApS kan ikke stilles til ansvar for disse situationer og konsekvenserne heraf, men vil dog altid kunne kontaktes og bistår gerne med vejledning ved eventuelle problemstillinger.

Opdateret: 1. december 2023

Der er begrænsede visa til Canada! 🇨🇦

Start din oplevelse i dag!

Læs mere